Välkommen till vår varumärkesportal

Varmt välkommen till vår varumärkesportal. Den är för dig som arbetar med kommunikation för varumärket LKAB. Här hittar du principer och vägledning för hur vi ska uppträda för att stödja vår ompositionering.

Det som skapar bilden av varumärket är saker vi gör, saker vi säger och saker andra säger om oss. Varumärkesportalen är vår samlingsplats för alla de principer och riktlinjer vi har utvecklat för att skapa en tydlig och attraktiv bild av vårt varumärke. Den är vårt stöd för hur vi tillsammans bygger vårt varumärke och som hjälper oss att uppträda tydligt och konsekvent, oavsett var våra målgrupper möter oss.

Har du inget konto kan du ansöka om behörighet här. Är du LKAB-medarbetare hittar du inloggningsuppgifter under ”genvägar” på Arena. 

Saknar du något?

Varumärkesportalen kommer löpande fyllas på och utvecklas. Är det något du inte hittar, saknar eller har du hittat något du tycker vi kan förtydliga eller förklara bättre? Hör av dig!

brandmanager@lkab.com